Jubileet och det fina betyget vill vi fira med hjälp av våra fantastiska kunder! En del av Sparbanksidén är att vara en katalysator för samhällsutvecklingen. Vi tror att en stor del av våra kunders betyg beror på att vi som Sparbank ger tillbaka till bygden, till föreningar och projekt som driver samhället framåt.

Vi avsätter därför 200 000 kr extra till föreningar, föreningar som våra kunder tycker är värda extra stöd. Många föreningar har drabbats hårt av pandemin och har ett tuffare ekonomiskt läge än vanligt.