Hoppa till textinnehållet

Logotyp och länkning

Länka gärna till Ålems Sparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till Ålems Sparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till Ålems Sparbank.se

  • När du länkar till Ålems Sparbank.se vill vi gärna att namnet Ålems Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Ålems Sparbank", "Till Ålems Sparbanks webbplats", "Läs mer om Ålems Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Ålems Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Ålems Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Ålems Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Gemensamma logotypen för Swedbank och Sparbankerna

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

Illustration på rekommenderat utrymme runt logotypen

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Ålems Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .