Ålems Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Det är Ostkustens risk och compliance som är Ålems Sparbanks dataskyddsombud

Dataskyddsombudet nås via post:

Dataskyddsombud, Ostkustens Risk och Compliance, Box 322, 593 24 Västervik

Alternativt e-post: