Meny
Samhällsengagemang
Hållbarhet

Historia

Ålems Sparbank är en bank med gamla anor. Den har sina rötter i de strömningar som under 1800-talets början förspråkade inrättandet av sparinrättningar för "vanligt folk". I slutet av 1845 hölls en allmän extra sockenstämma som så småningom mynnade ut i bildandet av en sparinrättning. Den 2 augusti 1846 satte ynglingen Nils Olsson i Timmernabben in den ansenliga summa av 3 riksdaler, 6 skilling och 8 runstycke.

 

Det visade sig bli den enda insättningen och i slutet av 1853 beslutade man att på nytt blåsa liv i verksamheten. I maj 1854 bestämdes att den nya sparbanken skulle starta sin verksamhet den 1 juli samma år. Den första insättarens - Nils Olssons - pengar fanns kvar på ett konto och näste insättare, i den nya banken, blev arbetskarlen N P Jonsson i Gunnarsmåla, som kom med 14 riksdaler, 30 skilling och 9 runstycke. Redan den första dagen den nya banken var öppen kom ytterligare tretton insättare. Sedan den dagen har sparbanken bedrivit verksamhet utan avbrott och banken anser därför den 1 juli 1854 vara dess verkliga födelsedag.