Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Historia

Ålems Sparbank är en bank med gamla anor. Den har sina rötter i de strömningar som under 1800-talets början förspråkade inrättandet av sparinrättningar för "vanligt folk". I slutet av 1845 hölls en allmän extra sockenstämma som så småningom mynnade ut i bildandet av en sparinrättning. Den 2 augusti 1846 satte ynglingen Nils Olsson i Timmernabben in den ansenliga summa av 3 riksdaler, 6 skilling och 8 runstycke.

 

Det visade sig bli den enda insättningen och i slutet av 1853 beslutade man att på nytt blåsa liv i verksamheten. I maj 1854 bestämdes att den nya sparbanken skulle starta sin verksamhet den 1 juli samma år. Den första insättarens - Nils Olssons - pengar fanns kvar på ett konto och näste insättare, i den nya banken, blev arbetskarlen N P Jonsson i Gunnarsmåla, som kom med 14 riksdaler, 30 skilling och 9 runstycke. Redan den första dagen den nya banken var öppen kom ytterligare tretton insättare. Sedan den dagen har sparbanken bedrivit verksamhet utan avbrott och banken anser därför den 1 juli 1854 vara dess verkliga födelsedag.