Banken har under en längre tid haft en mycket god utveckling och har idag 30 medarbetare och affärsvolymen uppgår till 8 miljarder.