Banken har under en längre tid haft en mycket god utveckling och har idag 32 medarbetare och affärsvolymen uppgår till över 10 miljarder.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor eller för att visa ditt intresse.
Kontaktperson är HR-chef Sara Olofsson, tel. 0499-274 58, .