Meny
Samhällsengagemang

Styrelse

Huvudmännen utser sparbankens styrelse. Dess sammansättning är blandad med tre kvinnor och fyra män, samtliga med olika yrkesbakgrunder.

Hur styrs banken?

Ålems Sparbank tillhör en bankform som särskiljer sig från de större affärsbankerna. En sparbank är en egen juridisk självständig enhet, men bedriver ett samarbete via ett avtal med Swedbank. Utmärkande för en sparbank är att man huvudsakligen verkar inom ett begränsat geografiskt område, har inga ägare och drivs utan enskilt vinstintresse.

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer.
  • Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman utsedda revisorer granskar styrelsens förvaltning och avger revisions berättelse till stämman.