Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kontakta oss

Hjälp oss att bli bättre

Hamnen i Timmernabben

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra produkter, tjänster och med vårt bemötande. Vi tar därför alltid missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vårt mål är att alltid aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 1. Om du inte är nöjd ta kontakt med banken

  Du kan kontakta oss direkt via våra bankkontor, genom att ringa oss på 0499-487 50 eller skriva ditt meddelande direkt i internetbanken. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med. Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Ifall du behöver skicka in ett dokument så kan du bifoga detta i meddelandet i internetbanken eller skicka ditt meddelande till e-post: .

 2. Om du efter första kontakten fortfarande inte är nöjd

  Om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av oss, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta vår klagomålsansvarige. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skicka ditt klagomål till: 
  Ålems Sparbank 
  Klagomålsansvarig
  Box 15
  384 02 Ålem

  eller via e-post: johan.fransson@alemssparbank.se.

 3. Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525

  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  EU:s onlineplattform för tvistlösning

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: johan.fransson@alemssparbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen vårt dataskyddsombud.

  Ålems Sparbank
  Dataskyddsombudet
  Box 15
  384 02 Ålem


  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.